אין אני..

אין אני..


כתב העת של "בודהיזם בישראל" מוקדש הפעם לאחד הנושאים המאתגרים במשנה הבודהיסטית – ה"אין-אני". 
באיזה מובן אני "אינני אני"? בלא שנדחה את הקיום וניפול לקצה הנהיליסטי ובלא שנקבל כמובן מאליו את נצחיותו של ה"אני" הנבדל – מציע הבודהא מבט של דרך אמצע על קיומנו: אמנם קיימים, אך לא קיימים בנפרד מעולם ומלואו; קיומנו הוא שלוב הוויה, "שלוב היות" בלשונו של טיך נהט האן, והפנמה זו של אופן קיומינו – משמעה שחרור גדול.
קריאה מהנה, שלובת-היות..
http://www.buddhism-israel.org/files/magazine/anata.pdf#zoom=70&page=1