אלוהים, מודעות ומה שביניהם..

אלוהים, מודעות ומה שביניהם..

 

אלוהים הוא יחיד ושמו בלשון רבים.
מודעות היא מרובה ושמה בלשון יחיד.
ואולי זה משום שהשניים – האלוהים והמודעות –
הם אחידות מרובה וריבוי מאוחד
השוכן בכל?