"אלו ואילו" – אחדות ושניות בין מזרח ומערב – סדרת הרצאות ברעננה

נעמה4

"אלו ואילו" – אחדות ושניות בין מזרח ומערב – סדרת הרצאות ברעננה

סדרת ההרצאות "אילו ואילו" היא מסע רעיוני הנע לאורך צירים של ניגודים ושניות:
בין מיסטיקה למדע, בין זכרי לנקבי, בין דיבור לשתיקה, בין אמונה וספק, בין הבל והמשמעות, בין החיים והמוות.
כל אחד מצמדי הניגודים יבחן מבעד לפרספקטיבה פילוסופית רחבה, כדיאלוג ער בין חכמת המזרח הרחוק ובין מחשבת המערב לדורותיה. בלא לערוך השוואה, בכל זאת נתבונן בשווה ובשונה בין הקטבים ובין התורות,
ובעיקר נבחן את הרלוונטיות של שאלות השניות והאחדות לחיינו, כאן ועכשיו.

2012-07-20 17.45.55
מפגש 1: קווים לדמותה של חכמת המזרח אל מול המחשבה המערבית:
מה בין ההוויה המיסטית לבין החשיבה הרציונאליות? האם יש מיסטיקה במדע? האם יש רציונאליות ברוח?

מפגש 2: "זכר ונקבה ברא אותם":
הטבע, כך נדמה, בנוי משניות וניגודים: חשוך ואור, פנים וחוץ, גבר ואישה. מה טיבם של זוגות הניגודים? ואיזו זיקה קיימת בין כל זוגות ההפכים? במפגש נתבונן בדיכוטומיות השונות [בטבע ובאדם] מבעד לפילוסופיה הסינית, נבחן את הקשר בין הניגודים, ואת המרחב "השלישי", המצוי מעבר לשניות.

מפגש 3: מה בין בחירה חופשית ובין גורל עיוור?
שאלת חופש הבחירה העסיקה את האדם משחר הזמן, ואילצה אותו להתמודד על סוגיית הטוב והרע, הראוי והבלתי מוסרי. במזרח כמו במערב ישנן גישות שונות לשאלת חופש-הבחירה, החל מאמונה בגורל עיוור וכלה בהנחה שהאדם בורא את מציאות חייו. היכן עובר הגבול בין בחירה חופשית ובין גורל? נבחן שאלות אלה מנקודת המבט הבודהיסטית ומבעד לפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית.

מפגש 4: "משירת העשבים נעשה ניגון":
על דיבור למול שתיקה כתרפיה וכתרגול רוחני – במזרח ובמערב.
במפגש נבחן את דרכי הריפוי ואת אופני התרגול הרוחני – ממדיטציה דמומה, עבור בתפילה [חרישית או משותפת] וכלה במפגש טיפולי הנסמך על מילים. נבחן את כוחה של השתיקה ואת עוצמתם של המילים והסמלים לחולל תמורה בנפש.

מפגש 5: "דע את עצמך":
המחשבה המדעית מעודדת ביקורתיות והטלה תמידית של ספק. לעומתו, מעודד העולם הרוחני-דתי גישה אמונית של התמסרות שלמה. האמנם עומדים השניים בסתירה זה לזה? במפגש נעמוד על השוני שבין ספק ובין אמונה במערב, ונבחן לעומתה את הגישה הבודהיסטית שקוראת להטיל ספק ובה בעת לתת אמון.

מפגש 6 : "עמוד לגורלך עד אחרית הימים":
במפגש האחרון נתבונן בשאלת החיים והמוות מבעד לשתי נקודות מבט: האחת שמבקשת להתגבר על המוות ולשאוף אל הנצח, ואילו האחרת, שמקבלת את קיומו המתמיד כחלק מגלגל החיים. נבחן את השניות של חיים למול מוות, ואת ההשלכות שלהם לחיינו, כאן ועכשיו.

 * ההרצאות תתקיימנה בבית יד לבנים ברעננה:

  • 6 מפגשים, אחת לשבועיים, בימי ה', בין השעות, 19:45-21:15
    תאריכים: 17.11, 1.12, 15.12, 15.1.17, 19.1, 2.2.
    פרטים והרשמה:  09-7610545/6

2015-08-13 19.46.15

 

דילוג לתוכן