אמרת: יד..

אמרת: יד..


אמרת: יד.

ואמרתי: היד היא אדמה וגם רוח.
היא הממשות שהתלבשה בתנועה.
ומיד
חפנתי אלי ידך הפצועה
שתוכל מיגיעותיה לנוח.

אם תטה עכשיו ידך על המים
לא יבדיל עוד רקיע בינם לשמים.

רבקה מרים

דילוג לתוכן