אניאתאניאת..

אניאתאניאת..

רק על ידי זה שהאתה נעשה נוכח, בא לעולם ההווה.

מרטין בובר, בסוד שיח.