בוקר..

בוקר..


כמו בכל בוקר,
שב והפציע הבוקר,
היום,
בפעם הראשונה

http://www.youtube.com/watch?v=U5sSEkZ86ts