בשדה תמורות

פרפר

בשדה תמורות

בשדה תמורות

מסע לימודי וחוויתי מעמיק אל נתיבי אימון הרוח בהשראת תורות הריפוי של אסיה העתיקה –הבודהיזם והחכמה השבטית

פרפר

מנחות: ד"ר נעמה אושרי וד"ר צילה זן-בר צור*

מסורות רוחניות ודתיות נוגעות בקשר המורכב ובמתח המובנה שבין האדם ובין העולם. לנוכח ארעיות החיים והמשברים הבלתי נמנעים הכרוכים בהם פורסות המסורות השונות נתיבים רוחניים מגוונים של חכמה משולבת במעשה. תכליתם של נתיבים אלה להציע לאדם פשר או משמעות בחייו, לסייע לו להיחלץ מן הסבל ולצאת אל החירות.
לכל מסורת רוחנית יש מצע פילוסופי ממנה נגזרות פרקטיקות של אימון הרוח. במסורת הבודהיסטית היסוד לאי נחת טמון בתעתועי התודעה, המונעים מן האדם את האפשרות לראות את המציאות כהווייתה ולפעול בה בהרמוניה. לשם שחרור התודעה מכבלי האשליה מציעה המסורת הבודהיסטית פרקטיקות טרנספורמטיביות מגוונות, במנעד רחב שבין שתיקה ודיבור.

במסורות השבטיות והשמאניות של אסיה המרכזית מסעו של האדם וההתמודדות שלו בעולם כרוכים בחיי הקהילה והחברה. במצבי משבר מתקיימים ריטואלים בחסות השבט והם המעניקים לאדם תמיכה, פשר ומשמעות.

הקורס שדה תמורות הוא הזמנה למסע לימודי חווייתי במרחב, בזמן ובתודעה: מסע של התמרה – בממד הפילוסופי, האנתרופולוגי ובעיקר ברובד האישי. מסע לעירור הלב.
בחלקו הראשון של הקורס נתוודע לשאלת ההתמרה של התודעה מן הפרספקטיבה הבודהיסטית: נשאל על טבע התודעה ואופני ההתמרה שלה. נתרגל פרקטיקות מדיטטיביות בצד מפגש עם קואנים כאמצעים להתעוררות.

בחלקו השני של הקורס נתוודע לנתיבי ההתמרה של התודעה בהשראת המסורת השמאנית והשבטית. נעמיק בסוד כוחו הטרנספורמטיבי של הריטואל שבאמצעות סמלים מוצפנים וחוויות חושיות מאפשר לאדם ולשבט לרפא את ליבו ולהשתחרר מסבלו. הלימוד יעשה בין היתר בשילוב חלימה, כתיבה ופעילות יצירתית.

no1

נושאי הקורס:
סמסטר א' – נתיבים בודהיסטיים להתמרת התודעה

 • סמלים של טרנספורמציה במסורת הבודהיסטית.
 • על התודעה ועל הסבל.
 • על טבעה של ההתמרה: מה בין שחרור מן הסבל ובין 'ריקות האני'?
 • מה סודה של ההתמרה? מה בין קבלת המציאות ובין המאמץ לשנותה?
 • נתיבים להתמרת התודעה ופרקטיקות בודהיסטיות לעירור הלב:
  מדיטציה: על שתיקה ועל שקיטה – מה מותמר באימון בלא מילים?
  פרובוקציה: מילים מטורפות והקשבה משוגעת – התמרת התודעה באמצעות חידות חסרות פשר.
12

סמסטר ב' – נתיבים להתמרת התודעה מן המסורות השבטיות

 • כוחו המרפא של הריטואל - הבניית הריטואל כתהליך תומך קבוצתי בעתות של מעבר, משבר וחולי
 • טקסי מעבר כחניכה – לידה מוות ולידה מחדש
 • יצירות עממיות וספרותיות – קינות, שירי מוות וביטויים אמנותיים.
 • טקסים מטריארכליים ואימון הרוח.
 • יצירת טקס אישי.

בשדה תמורות
מנחות: ד"ר נעמה אושרי [סמסטר א'] וד"ר צילה זן-בר צור [סמסטר ב']
משך הקורס: 28 מפגשים, ימי שלישי, אחת לשבוע.
שעות: 09:00-12:00

מיקום: בכפר ויתקין
תאריך פתיחת הקורס: 12.11.19
סמסטר א'- 14 מפגשים החל מה-12.11.19
חופשת סמסטר: 25-18.2.20
סמסטר ב'- 14 מפגשים החל מה-3.3.20

*ד"ר צילה זן-בר צור: חוקרת תרבויות במרכז אסיה, מרצה, מנחה טקסי מעבר ומחברת הספרים 'כותבת במקל של כורכם' ו'אנאר באלחי' שירה סופית.