געגועים

געגועים

ויש הר ועל ההר עומד אבן ומן האבן יוצא מעיין,
וכל דבר יש לו לב וגם העולם בכללו יש לו לב..
וזה ההר עם האבן והמעיין הנ"ל עומד בקצה אחד של העולם,
וזה הלב של העולם עומד בקצה אחר של העולם,
וזה הלב הנ"ל עומד כנגד המעיין הנ"ל וכוסף ומשתוקק
תמיד מאוד מאוד לבוא אל אותו המעיין.
בהשתוקקות גדול מאוד מאוד.

רבי נחמן

דילוג לתוכן