דיבור ושתיקה

דיבור ושתיקה

דיבור ושתיקה – לחלוטין זהים: מעודנים ועמוקים לאין קץ.
תרופה טובה נרשמה לפני זמן רב.
לחדור לשמיים, לחבק אדמה – אין לכך סוף.
שן סלע עצומה בוהקת באור מסתורי.

תרגמה מאנגלית [את השיר הסיני] יעל אופיר
צילמה מגואה הרחוקה איריס נייס

דילוג לתוכן