הבל

הבל


אין מחוץ להבל
'אין' מחוץ להבל
אין להבל 'חוץ'
וחוץ מזה,
הכל הבל.