הדברים נוצרים מעצמם

הדברים נוצרים מעצמם

תבואת הארץ משביעה מרעב ומשי מציל מקור. על כן אוכל האדם מתבואת הארץ ולובש בגדי משי. מובן שהשמיים אינם יוצרים במכוון את התבואה למען האוכל והלבוש של האדם, כשם שאין האסונות ושינויי הטבע הבלתי מובנים מיועדים לבקר את האדם. הדברים נוצרים מעצמם, והאדם אוכל ולובש אותם. כוחות הטבע משתנים מעצמם, ובני האדם חוששים מהם.

ואנג צ'ונג, מאה ראשונה לספירה.