הזמנה להתבוננות

הזמנה להתבוננות

לראות את פני במראה

כמו פגישה עיוורת.

לראות את פני במראה

כמו אישה עיוורת.

לראות את פני במראה
לחפש את 'פני',

לאבד את 'פני'

ולא למצוא את 'פני',

רק את מה שיש.

לשאול את פני במראה ' מי את?'

להקשיב לתשובה במתח.

לשאול את פני במראה 'מי את?'

ולהקשיב לתשובה בסבלנות.

לשאול את פני במראה 'מי את?'

ולהקשיב לפני במראה שואלים חזרה.