הכול / ויסלבה שימבורסקה

הכול / ויסלבה שימבורסקה

הכול-
מילה מתנשאת, נפוחה מיהרה.
מן הראוי שתכתב במרכאות כפולות.
מעמידה פנים שאין היא מחסירה דבר.
שהיא מכנסת, מקיפה, מכילה, אוצרת בתוכה.

בעוד שאין היא אלא
רסיס מן הסערה.

ויסלבה שימבורסקה

קליגרפיה של mu , "לא כלום"