התבודדות..

התבודדות..


"ההתבודדות היא מעלה גדולה עליונה מן הכל, דהיינו לקבע לו על כל פנים שעה או יותר להתבודד לבדו באיזו חדר או בשדה ולפרש שיחתו בינו לבין קונו בטענות ואמתלאות בדברי חן ורצוי ופיוס. לבקש ולהתחנן מלפניו יתברך, שיקרבהו אליו לעבודתו באמת". רבי נחמן.

דילוג לתוכן