וגופך לי מבט וחלון וראי..

וגופך לי מבט וחלון וראי..