והאדם הוא לפעמים גם כן יכול להישאר נטוש ובלי כוחות…

והאדם הוא לפעמים גם כן יכול להישאר נטוש ובלי כוחות…