וו-ווי

1דרך-הנהר_12-247×3002

 וו-ווי

[3]  וו-ווי [wuwei בסינית] פירושו: "אין מעשה", "אפס המעשה" או "בלא מעשה". מתורגם  לאנגלית כ-

 Non-Action.

המונח "וו-ווי" הוא קרוב ל"כך מעצמו" [1]. הוא אינו ניגודה של הפעולה והעשייה, ואינו קורא לפסיביות. כמו ה"כך מעצמו", "אפס המעשה" הוא הלך רוח התומך בעשייה ובפעולה שהיא על דרך הטבע; פעולה ספונטנית של מעורבות בלא התערבבות. פעולה שאינה מנסה להטות את הדברים מזרימתם הטבעית. היא בלא מאמץ מכוון, בלא רצון מכוון, בלא סכסוך, בלא כפייה, אפילו בלא ידיעה ובלא אנוכיות. זו עשייה הרמונית שתנועתה הולמת את טבע הדברים ואת השתנותם. היא עשייה שאיננה שנויה – לא בין מחשבה ופעולה, ולא בין עושה ומעשה.היא איננה גודשת ואיננה עודפת, לא ממעיטה ולא מעמיסה.

עשייה באפס המעשה היא דרכם של השמים: הם "..אינם מתחרים – ומיטיבים לנצח, אינם מדברים – ומיטיבים לענות, אינם מזעיקים – והדברים באים מעצמם, אילמים ונדיבים – לזמום".[2] גם "'החכם מתגורר במעשה שבאין עשייה. [הוא] מנהיג את הלימוד שבאין-מילים…עושה למענם [של אחרים] ואינו בא בתביעות".[3] פעולתו שקטה, נטולת רהב או רצון להרשים, ויש בה איכות של גריעה והפחתה:"העוסק בדרך גורע מדי יום…על מנת להגיע לאין עשייה. ובאין עשייה אין דבר שאינו נעשה".[4] ובמקום אחר מציין לאו דזה שאפס המעשה אינו אלא טבעה של הדרך: "הדרך לעולם הוא באין-עשייה, ואין דבר שאינו נעשה… בלא רצייה, באמצעות הדומם, יבוא העולם על תיקונו".[5]

 טבעה ההרמוני של הדרך, של אפס המעשה, הוא גם חכמת הרכות. את הרך לא ניתן לשבור, מן האין לא ניתן להחסיר עוד."הרך ביותר בעולם רוכב על הקשה ביותר, חסר היש חודר לתוך חסר החללים, לפיכך אני יודע את היתרון שבאי-עשייה. התורה שבלא מילים, היתרון שבאי-עשייה – רק מעטים בעולם הגיעו לאלה".[6] כחכמת השמים וכדרך החכם, האי-עשייה היא גם דרכו של השליט המטפח ומוליד את האחרים בלא לתבוע או לדרוש דבר: "…אור בהיר נוגה בכול – התוכל להיות באין-עשייה? מוליד אותם, מטפח אותם, מולידם ואינו עושם קניינו, עושה למענם ואינו בא בתביעות, מקיימם ואינו רואה עצמו שליט עליהם: לזאת ייקרא סגולת האופל".[7]

 


[1] ראה מושג בנפרד.

[2] ספר הדרך והסגולה, פרק 73.

[3] ספר הדרך והסגולה, פרק 2.

[4] ספר הדרך והסגולה, פרק 48

[5] ספר הדרך והסגולה, פרק 37.

[6] ספר הדרך והסגולה, פרק 43.

[7] ספר הדרך והסגולה, פרק 10.אפשר שבכך יש גם מטבע אפס המעשה.

דילוג לתוכן