זרע ופרח

זרע ופרח

הזרע לעולם לא יזכה לפגוש בניצן,
הניצן לעולם לא יכיר את הפרח,
הפרח לא ידע שיום אחד יהיה לזרע.
בלא מותו של הזרע איך ינץ הניצן?
בלא מותו של הניצן איך יפרח הפרח?
בלא מותו של הפרח איך יוזרע הזרע?
זרע ופרח – בלא פגישה
מתים זה אל זה
ומנצים חיים.