חושים

חושים


השבוע במסגרת "מה שלימד הבודהא" דליק ואנכי נקליט תכנית שעוסקת בחושים ובקשר שלהם לעולם הרוח. לקראתה חשבתי על המושג common sense, שתרגומו המילולי הוא "החוש המשותף"; רמז לאופן החושי-התחושתי שבו אנחנו, בני האדם, פוגשים במציאות והיא – אותנו. מעניין שעם השנים, וכנראה כתוצאה מתמורות פילוסופיות בתפיסת המציאות, "החוש המשותף" הפך למילה נרדפת ל'היגיון', למחשבה סדורה ורציונלית של השכל הישר. מכאן אפשר אולי ללמו

ד שמקור המחשבה ההגיונית איננו נתון בהכרח ברציונל המצוי בתוככי השכל פנימה, אלא לא פחות טמון גם בחוויה החושית של הקולקטיב, או בחוויה החושית הקולקטיבית. ועל כך אפשר לומר בהיגיון: מיליארד סינים לא טועים…
ועוד באותו עניין: חביבה עלי אמרתו של פריץ פרלס, אבי תורת הגשטאלט שממליץ לכולנו: get out of your mind and come back to your senses!
אי-גיון?