חירות

חירות

חירות קשורה בבחירה, בתשומת לב, בהתמסרות.
ואיך נדע מהי הבחירה הטובה עבורנו? ולאן עלינו לנוע על פני מפת הדרכים של החיים? ובאילו מן הדרכים נמצא את החירות? ואולי כדי ללמוד על בחירותינו כעת נרחיק במחשבה אל רגעי הסיום של החיים, אל הנשימות האחרונות. 
ולו נשאל אז: 
"על מה אנחנו מתחרטים? 
על מה אנחנו מצטערים?" 
איזו תשובה נענה?

מספרים על רב זוסיא, החסיד הגדול, שערב מותו העיד בפני תלמידיו שאינו פוחד מן המוות. גם לא מן השאלה שישאל בוראו: מדוע זה לא היית משה רבינו? דבר אחד מפחיד אותו, אמר,לא למה לא הייתי משה אלא שמא לא הייתי רב זוסיא בחיים האלה שניתנו לי במתנה.

חירות היא קבלה עמוקה וכנה של החיים שניתנו לנו.
בחירה להסכים בשלמות ובהכנעה צנועה
להיות
מי שאנחנו כבר.
מי שהננו –
בלא מורא,
בלא התנצלות.
בחמלה
ובאהבה.

דילוג לתוכן