חכמה וחמלה – שני פניו של לב-תודעה אחד

fa

חכמה וחמלה – שני פניו של לב-תודעה אחד

חכמה וחמלה

שני פניו של לב-תודעה אחד

מנחה: אילן לוטנברג*

fa

דרך החיים הבודהיסטית מדגישה את הצורך בפיתוח שתי איכויות במידה שווה: חוכמה, אשר מאפשרת לנו לראות את עובדות הקיום הארעי ותלוי הגומלין של התופעות, מבלי להילכד באשליית הקביעות והנפרדות; וחמלה, אשר משאירה את הלב פתוח למגע מרפא, מיטיב ומתמיר עם הסבל.

ארבע האמיתות – דוקהה, המקור לדוקהה, הקץ של דוקהה והדרך המובילה לשם – הנם המסע הטרנספורמטיבי שאנו עורכים מתחושת הנפרדות או הניכור – אני הקטן "כאן" מול כל העולם הגדול והמנוכר הזה "שם" – אל תחושת החיבור עם כל הסובב וצורף אותנו להוויית חיים אחת. הדימוי שבו מרבים להשתמש לתיאור שתי האיכויות הללו שמאפשרות לנו לצאת למסע הזה הוא כשל שתי כנפיים של ציפור, שאמורות להיות תמיד באיזון, על מנת שהציפור תוכל לעוף לדרכה ללא הפרעה.

הקורס הוא הזמנה למסע במהלכו נחקור, נלמד ונגלה את שתי האיכויות האלה בתוכנו, ואת ביטוייהן במעגלים השונים של חיינו. נתבונן בכנות ובאומץ בנטיות ליבנו, בדפוסים המכתיבים את העדפותינו ובחירותנו, וביכולות ובמשאבים העומדים לרשותנו על מנת לאפשר לציפור הנפש שלנו להמריא לחיים של שמחה וחירות.

בין נושאי הקורס:

  • מה לימד הבודהא – ארבע האמיתות כפרקטיקה לחיים
  • ההתהוות המותנית – של עצמנו ושל העולם
  • סבל (דוקהא) כשער לטרנספורמציה – בין כאב לסבל
  • דרכי ראייה משחררות – אפשרויות למפגש מעורר עם שלושת מאפייני המציאות
  • מספק משתק לספק מעורר – לצעוד בבטחה אל הלא-נודע
  • בין הבנה לתובנה – להכיר את טבעה של התודעה הערה
  • שחרור באמצעות אי-היאחזות – משיפור התנאים לחופש שאינו מותנה


הקורס יתנהל כסנגהה, במשמעה כקבוצת אנשים התומכים זה בזה בדרך להתעוררות. בנוסף לבסיס הטקסטואלי ולתרגול הפעיל – במפגשים עצמם ובמהלך השבוע – חומרי הלמידה והחקירה שהמשתתפים יביאו איתם כדאנה לקבוצה, יהיו הקרקע שעליה נצעד במסענו המשותף.

במהלך הקורס אנחנו נתרגל מדיטציות מונחות ונדון בתובנות שעולות מתוכן, נקרא ונלמד את דברי הבודהה הרלוונטיים לנושאים שבהם נדון כהנחיות לתרגול, וגם נתנסה ביישום אופני תפישת מציאות משחררים – על הכרית ובחיי היום-יום שלנו. נושאי הקורס מאתגרים ואינם קלים בהכרח להבנה, אך אנו נעשה את דרכנו במתינות, ברכות ובעדינות, מתוך הקשבה עמוקה לרחשי הלב ולמידת ההיענות לאופק הרחב שמציעה הדרך הבודהיסטית.

חוכמה וחמלה – שני פניו של לב-תודעה אחד
מנחה: אילן לוטנברג
משך הקורס: 14 מפגשים, ימי שני, אחת לשבוע.
שעות: 20:00-22:00
בנוסף, יום תרגול ארוך, בהנחיית אילן לוטנברג וד"ר נעמה אושרי:
שבת, 8.2.20, בין 10:00-17:00.

מיקום: בכפר ויתקין
תאריך פתיחת הקורס: 28.10.19

* אילן לוטנברג –לומד ומתרגל מעל ל-20 שנים את הדרך הבודהיסטית במסורות השונות. ממתרגמי הספרים "קץ הזמן" מאת קרישנמורטי, "מה שלימד הבודהה" מאת ואלפולה ראהולה, ו"סמא סטי" מאת פאיוטו. ממקימי האתר "בודהיזם בישראל", מעורכי כתב העת המקוון של "בודהיזם בישראל", ומיוזמי תכנית "שבילים רבים דהרמה אחת". אילן מלמד בודהיזם ומדיטציה במסגרות שונות. גישתו משלבת לימוד מעמיק של המקורות בשילוב התרגול המדיטטיבי ויישומיו המעשיים כאימון יום-יומי ודרך חיים המובילה לערות ולחופש.אילן מלמד ומלווה מנחים בפרויקט "מדיטציה אחד על אחד", המציע הנחיה אישית וליווי בתרגול מדיטציה למתמודדים עם סרטן ומחלות מאיימות חיים. חליפת מכתבים עם ליאורה אליאס בר-לבב, מתמודדת שליווה בשנת חייה האחרונה, יצאה לאור בספר "למצוא מתוכו את האור".