חלופיות..

חלופיות..

איך תתכן "תקופת מעבר" אם הכל נע וחולף ועובר בלא הרף?