חמלה אחת

חמלה אחת

"…וגופך לי
מבט
וחלון
וראי…"

גופך לי מבט – דרכך אני רואה. עייניך – עיניי. ליבך – לבבי.
גופך לי חלון – מבעדך אני מביטה, העולם נגלה לפני מבעד לבשרך.
גופך לי ראי – דרכך אני ניבטת, אני מובטת. מבטך מקיים אותי, נוסך בי חיים.

חמש מילים – עולמות אינספור – חמלה אחת

דילוג לתוכן