יום אחרון..

יום אחרון..

אתה טועה
גם על ערש דווי
לא נמוג הערפל,
גם כאשר ניגש אלי המוות
קרוב עד אימה
הייתי רחוקה ת"ק פרסה על ת"ק פרסה
מן החידה.

זלדה

דילוג לתוכן