יש משהו עזוב בתאורת חצר..

יש משהו עזוב בתאורת חצר..