כן..

כן..

אלמד שפתי לומר 'כן'
מלשון 'כהן', מלשון 'כינור'
לא אסרב, לא אמאן, לא אמלט, לא אברח
כך
כנגן המנגן
אעלה בחומה ללא מגן – ואומר
בלשון קונם, כשיר מזמור:
כן, כן, כן. כן.

רבקה מרים

ואני הקטנה מוסיפה: אמן
בתודה לצלם האלומני

דילוג לתוכן