לאט כהולם הלב/ לאה גולדברג

לאט כהולם הלב/ לאה גולדברג


אולי כאן נגמרת דרכי
על הסף השלו.
נוטפים כוכבים ירוקים
לאט – כהולם הלב.
באושת ענפים יבשה

ברכת שלומים:
העצים הקטנים בחורשה
חכו לי כל הימים.
מה מוזר שביקשתי אותך
בדרכים לרוב,
עד שבאתי אל סף ביתך
והוא כה קרוב.
לאה גולדברג