לא שניים…

לא שניים…

בלא להעדיף ובלא לדחות,
בלא בעד ובלא נגד,
בלא לאחוז במי מבין הצדדים..
ואני תוהה, אולי עמדה זו עצמה היא אחיזה באחד הצדדים…?