לבד וביחד..

לבד וביחד..

Love you whenever we're together 
Love you when we're apart…

http://www.youtube.com/watch?v=ZgmJjUqkdr0