להיות ולא להיות..

להיות ולא להיות..

שתיים הן תשוקותינו העמוקות.
התשוקה להמשיך ולהתקיים עוד ועוד. שלא לחדול מן ההיות. 
והתשוקה להפסיק את הקיום. שלא להיות עוד. שלא להיות.
להיות וגם לא להיות.
שתי תשוקות. 
שני פחדים.

דילוג לתוכן