"להרבות טוב בעולם": חכמה וחמלה בחיי הרוח והמעשה ישן

IMG_1061

"להרבות טוב בעולם": חכמה וחמלה בחיי הרוח והמעשה ישן

"להרבות טוב בעולם":
חכמה וחמלה בחיי הרוח והמעשה

לימוד ותרגול מעמיק בנתיבי 'האמת הנאצלת הרביעית'

IMG_1061

כשנשאל מה לימד במהלך ארבעים וחמש שנות הוראתו ענה הבודהא: על האי-נחת, לימדתי, על הסיבות לאי-נחת, על האפשרות להיחלץ מן הסבל ועל דרך האמצע המובילה לשחרור ולחירות. אלה ארבע האמיתות הנאצלות.
בקורס נרחיב את הלימוד ואת התרגול בארבע האמיתות, לבה של תורת הנפש הבודהיסטית. נתעמק בעיקר באמת הרביעית, בשאלת ה"דרך", בנתיב המתומן של החכמה, האתיקה והאימון הרוחני המובילים לשחרור מן הסבל.
הקורס משלב אימון סדור במדיטציה, שיחה, קריאה בטקסטים, לימוד עיוני והתנסות/חקר חווייתי של משנת הבודהא בזיקה לחיינו, כאן ועכשיו.

נושאי הקורס:

להלך בנתיב החכמה: על טבעה הריק של המציאות ושל האני, על זיקת הגומלין ורשת הקיום, על דרך האמצע ועל קארמה – השדה הרעיוני הרחב בו צומחות חמלה, חכמה וחירות.

לנוע בנתיב האתי ולהרבות טוב בעולם: מהם חיים אתיים, מאוזנים ואותנטיים? מהו מעשה מיטיב? מהו דיבור קשוב? מהי נדיבות לב כנה? וכיצד מטפחים סבלנות, נוכחות, הכלה וחמלה בחיי היום יום?

לבסס את אימון הרוח ולהשקות את זרעי תשומת הלב: אימון בצלילות התודעה וטיפוח נחוש ועדין של יכולות הקשב והריכוז, לעצמי, לאחרים ולעולם.

הקורס משלב תרגול של מדיטציה, שיחה, לימוד עיוני והתנסות של חקירה וחוויה מתוך המשנה הבודהיסטית בזיקה לחיי היום יום. הקורס מיועד לבעלי רקע קודם בלימודי הבודהיזם ובאימון במדיטציה.

* ההצטרפות לקורס מותנית במפגש אישי מקדים.

"להרבות טוב בעולם" – סתיו, 2017
משך הקורס: 24 מפגשים, ימי שני, אחת לשבוע.
שעות: 19:30 – 17:00
ובנוסף ייערך יום תרגול ארוך, בשישי ה- , 16.3.18, בין השעות 9:00-14:00.
באותו שבוע לא יתקיים שיעור רגיל.

* חופשה בין סמסטרים: 28.1.18 -10.2.18.

מיקום: בכפר ויתקין
תאריך פתיחת הקורס: 23.10.17