להרבות טוב בעולם

IMG_1061

להרבות טוב בעולם

להרבות טוב בעולם:

לימוד ותרגול מעמיק בנתיבי 'האמת הנאצלת הרביעית'

IMG_1061

כשנשאל מה לימד במהלך ארבעים וחמש שנות הוראתו ענה הבודהא: על חוסר הסיפוק והאי-נחת, לימדתי, על הסיבות והשורשים לאי-נחת, על האפשרות להיחלץ מן הסבל ועל הדרך המובילה אל החירות. אלה 'ארבע האמיתות הנאצלות', סיכם. בקורס נרחיב את הלימוד והתרגול בארבע האמיתות, ובעיקר באמת הרביעית, "הדרך" המעשית המובילה לשחרור מן הסבל. לדרך זו שמונה נתיבים – מהם של חכמה ופילוסופיה, של אתיקה ומוסר ושל תרגול מדיטטיבי ואימון הרוח.

הלימוד הסדור בשמונת הנתיבים של האמת הרביעית מתפרס על פני שני קורסים. כאן, בקורס "להרבות טוב בעולם" נתמקד בשדה החכמה, הבסיס התיאורטי.
בקורס ההמשך, "מלאכת החיים", נעמיק בשדה האתי ובשדה המדיטטיבי, הם עמודי הפרקטיקה האישית והבין-אישית.

נושאי הקורס
מבוא לאמת הרביעית:

 • עיון במושג "הדרך": מהי דרך רוחנית? מה תכליתה? מה משמעותה?
 • הדרך להתמרת סבל: למגר את המחלה או לחקור, להכיל או לקבל אותה?
 • 'דרך האמצע' הלכה למעשה, ומה בין 'דרך האמצע' של הבודהא ל'שביל הזהב' של הרמב"ם?
 • פרדוקס המטרה והדרך: בלא מטרה – איך תוגשם הדרך? בהיצמדות למטרה – תאבד?
 • קריאה מעמיקה ב'סטורה על הנעת גלגל החכמה' – ויציאה לדרך.

צעד ראשון באמת הרביעית – להלך בשני הנתיבים של שדה החכמה:
השקפה נכונה ומחשבה/כוונה נכונה.

 • מהי 'השקפה נכונה'? על האפשרות לראות, לתפוס ולהבין את הדברים כהווייתם, ועל החכמה היודעת גם להבחין בין המועיל לבין המזיק.
 • מפת המציאות הבודהיסטית: ההשתנות המתמדת, האי נחת השורה בכל, רשת הגומלין העדינה הרוקמת את המציאות והטבע הריק של התופעות באשר הנן.
 • בין סיבה לתוצאה; על מושג הקארמה והשלכותיו על חיי המוסר והלב.
 • מהי 'מחשבה/כוונה נכונה'? אף אם מיטיבים להבין את החכמה לא תמיד קל ליישמה, בעיקר בשל עריצות ההרגלים קודמים. נתיב המחשבה/ הכוונה הנכונה [המכונה גם המוטיבציה והנחישות הנכונה] חוקר:
 • מה נדרש על מנת לבסס את חכמת הדרך ואת התרגול בחיי המעשה?
 • כיצד ניתן לטפח מוטיבציה תמידית במסע הארוך מן הסבל אל החירות?
 • מה בין הנחישות לוותר על אחיזה ולשחרר הרגלים לבין האפשרות לטפח את הטוב שבנו, את "איכויות הלב" על מנת להרבות גם טוב בעולם?

הקורס משלב אימון סדור במדיטציה, שיחה, קריאה בטקסטים, והתנסות/חקר חווייתי של משנת הבודהא בזיקה לחיינו, כאן ועכשיו. הקורס מיועד למתרגלים ותיקים, לבוגרי קורס המבוא "בודהיזם יום יום" ולמטפלים המבקשים להעמיק בחכמה ובפרקטיקה הבודהיסטית לחייהם האישיים והמקצועיים.

"להרבות טוב בעולם"

קורס בהנחיית: ד"ר נעמה אושרי
משך הקורס: 28 מפגשים אחת לשבוע.
הזמנה פתוחה להשתתף בחמישה ימי סנגהה: תרגול, לימוד והעמקה בנושאים נבחרים מתוך הדהרמה. פירוט התכנים והמועדים: כאן
מיקום: זום ובית אימון הרוח, כפר ויתקין
תאריך פתיחת הקורס: מועד הקורס הבא ב- 2023. פרטים יימסרו באתר.
* ההצטרפות לקורס מותנית בשיחה/ מפגש אישי מקדים.