לו באת/ יונתן רטוש

לו באת/ יונתן רטוש

לו באת

כמו שאת

כעת עתה

הייתי מקבל אותך
כל כך פשוט

כמו שאת

כמו שבאת –
ואת
אותי –
אחרת
– הן לא באת.

לו מת

כמו שאת

כעת עתה

הייתי מקבר אותך

כל כך פשוט

כמו שמת

כמו שאת-

ואת

אותי –

אחרת

– הן לא מת.

יונתן רטוש