לו באת / יונתן רטוש

לו באת / יונתן רטוש

לו באת
כמו שאת
כעת עתה
הייתי מקבל אותך
כל כך פשוט
כמו שאת
כמו שבאת –
ואת
אותי. –
אחרת
– הן לא באת.

לו מת
כמו שאת
כעת עתה
הייתי מקבר אותך
כל כך פשוט
כמו שמת
כמו שאת-
ואת
אותי. –
אחרת
– הן לא מת!


יונתן רטוש