"לחפש. למצוא. לשכוח. לחזור אל השוק."

"לחפש. למצוא. לשכוח. לחזור אל השוק."

בלוג פואטי ובו רשמים ממסעות הרוח ומנדודי הלב:

שירים, סיפורים קצרים, קטעי הגות ומחשבה.

פיסות של סקרנות אנושית שהשאירו אנשי המילה והספר, מיטבי המבט או חובבי הלחן.

פינה קטנה להתרווחות או צידה לדרך ולמי שמבקשים השראה במסעם.

אל הבלוג