מדיטציה

מדיטציה

שמעו מה אומרים עליה [ושלא בצדק…]
* שהיא טכניקה מהירה להתרגעות, לסילוק מחשבות שליליות ולפתרון כל בעיותינו.
* שהיא מעשה מסתורי, עלום, כזה ששייך לקדושים, למתבודדים ולמתנזרים.
* שהיא עלולה להיות מסוכנת ולבטח אנוכית, כזו שמבריחה אותנו מן העולם.

מדיטציה.
והיא – כל כולה
פקיחת חלון רחב אל רגע ההווה.
תהייה ובהייה,
בהתכוונות לב שלמה ובלא כל שיפוט..