מדיטציה

מדיטציה


שאל הווי ז’אנג את מא דזה מדוע הוא יושב במדיטציה. ענה לו מא דזה, ‘אני רוצה להיות בודהא.’
נטל המורה אריח רצפה והחל ללטשו על פני סלע. שאל אותו מא דזה, ‘מה אתה עושה, מורי?’
‘אני מלטש [את האריח] על מנת לעשותו מראה.’
‘איך אפשר לעשות מראה על ידי ליטוש אריח?’
‘איך אפשר להיות בודהא על ידי ישיבה במדיטציה?’

מא דזה [מאה 8] לומד ממורהו, הוּוי ז’אנג, על ההבל שבהצמדות למדיטציה.