מה שזה/ אריך פריד

מה שזה/ אריך פריד

מה שזה/ מאת אריך פריד

זה הבל

אמרה התבונה

זה מה שזה

אמרה האהבה

זה פגע

אמר החישוב

זה כולו כאב

אמר החשש

זה אבוד

אמרה ההבנה

זה מה שזה

אמרה האהבה

זה מגוחך

אמרה הגאווה

זה נמהר

אמרה הזהירות

זה אי אפשר

אמר הניסיון

זה מה שזה

אמרה האהבה


תירגמה מגרמנית עדנה אולמן-מרגלית.