מושג ה"ככות"

2014-05-02 18.34.12

מושג ה"ככות"

מושג ה"ככות" – טאטהטה [tathata בסנסקריט] מתורגם לאנגלית כ: Suchness, Thusness
ה"ככות" היא מושג מרכזי במהאיאנה בודהיזם והוא מתייחס למוחלט, לטבע האמיתי של הדברים כולם. הככות נצחית ובלתי משתנה – אינה נולדת ואינה  חדלה. הככות מצויה מעבר לכל שניות, ואינה מתהווה מהדואלי ואף לא מן הלא-דואלי. היא חסרת מילים וחסרת תארים. היא ללא צורה, ללא איוך וללא טבע עצמי. היא אינה טהורה ואינה מזוהמת. למעשה, ככות היא מילה ריקה מפשר, חסרת מהות, כמו האצבע המורה במישרין על העולם ואומרת בלשון תינוקית "זה!". במובן הזה היא מסמלת את קץ המילים. אף-על- פי כן למהותה שלה לא ניתן לשים קץ.

משמעות הככות עבור האדם היא היותו מאוחד עם טבעו המקורי; היותו בלתי מפוצל ובלתי מסוכסך. אף שהככות נתונה באדם כבר מלכתחילה, לא אחת הוא עיוור לטבעו השלם. ועם זאת, מאחר שהככות היא המצב האמיתי של הבודהא ושל היצורים כולם, יכול האדם להגשים את הככות בעולם המעשה. עליו להתעורר אל המציאות ולהכיר בטבעה הבלתי מפוצל; להכיר בהיותה תנועה חופשית ללא גבול שאינה אוחזת ואינה מסלקת דבר.

הככות מצויה גם במושג ה- tathagatagarbha שמשמעו "רחם הככות" או "טבע הבודהא". הטטאגאטה, אחד מכינויו של הבודהא, משמעו "זה שבא והולך כמות שהוא". ואילו המונח גרבהה משמעו איבר, זרע או עובר. ועל כן המונח טטאגאטה גרבהה מכוון לבית הקיבול לבודהא המצוי בכול; הוא הטבע המקורי, טבע הבודהא, טבע הככות.

[צילם: עמירם ציונוב]
דילוג לתוכן