מיומנו של מורה הזן הקואין

מיומנו של מורה הזן הקואין

"בכל אשר יעלה אדם על הדרך הזאת אל החיפוש החשאי, מרעיש-העצמות נוטל החיים – הקשה כל כך לחדירה, הקשה מדי להסבר – בפרט כשעדיין נתון אתה בידי הקארמה של רעיונות שווא של בורות ושל מחזור החיים והמוות, אי אפשר לו שלא ייבהל".

מורה הזן הקואין, בן המאה הי"ח, מגולל בגילוי לב את מסעו הרוחני. מסע שנע בין נחישות לספק, בין מאמץ לוויתור, בין פחד לעוצמה,בין תקווה לייאוש, בין שחץ לצניעות, בין קדושה לחולין, בין חיים ובין מוות.