מים אינם יכולים לחזור בתשובה / יהודה עמיחי

מים אינם יכולים לחזור בתשובה / יהודה עמיחי

מים אינם יכולים לחזור בתשובה.
לאן יחזרו? לברז? למקורות, לאדמה, לשורשים,
לענן, לים, לתוך פי?
מים אינם יכולים לחזור בתשובה.
כל מקום הוא ימיהם כקדם, מימיהם כקדם,
כל מקום התחלה וסוף, והתחלה.

יהודה עמיחי