מישל פוקו סדר השיח

מישל פוקו סדר השיח

"לשיח שעלי לשאת היום, ולאלה שאצטרך לשאת כאן אולי במשך שנים, הייתי רוצה, לו הדבר היה אפשרי, להסתנן בחשאי. יותר משהייתי רוצה לשאת דברים, הייתי רוצה להיעטף על ידי הדברים ולהינשא באמצעותם הרחק מעבר לכל התחלה אפשרית. הייתי שמח להיווכח כי בשעת הדיבור עצמו, קול שאין לו שם מקדים אותי זה מכבר: או אז הייתי צריך רק להמשיך אותו, לפתח את המשפט, להשתכן בלא משים בין סדקיו – כאילו השעה לרגע הקול הזה את עצמו ושיגר לעברי אות. או אז לא הייתה כל התחלה, ובמקום להיות מי שנובע ממנו השיח, הייתי נתון לחסדי התנהלותו, ולא הייתי אלא פרצה זעומה, נקודת היעלמותו האפשרית."
מישל פוקו סדר השיח. מצרפתית: נעם ברוך, הוצאת בבל

מישל פוקו, מהפילוסופים הידועים והמשפיעים של המאה העשרים (נפטר ביוני 1984). רוב ספריו פורסמו לאחר מותו ומבוססים על ההרצאות אותן העביר בכל יום רביעי בקולז' דה פראנס לפני שני אודיטוריומים מלאים. קטע זה לעומת זאת הוא הפתיחה של הרצאתו היחידה אותה בחר להוציא בחייו כספר, המוקדש לשאלות הנוגעות לעצם הדיבור ולעצם המעמד. ספר מרתק, מורכב וקשה לקריאה, אשר ניתן לראות בו גם התרסה על תפיסתנו את עצמנו כאינדיבידואלים עצמאיים בעלי חופש בחירה והתנהלות רצונית.