מי איננו עבד?

מי איננו עבד?

הראה לי אדם שאיננו עבד!
האחד מכור לתאוות,
השני – לבצע,
השלישי – לכבוד
וכולם –
למורא ולפחד.


סנקה – פילוסוף, מדינאי ומחזאי רומי. סטואיקן בן המאה הראשונה לספירה ומורהו של נירון קיסר

צילום עידו גרומר