"מלאכת החיים"

111

"מלאכת החיים"

"מלאכת החיים"

קורס המשך לתרגול ולימוד מעמיק בנתיבי 'האמת הנאצלת הרביעית'

IMG_1061

כמו כל מלאכה, גם החיים עצמם הם מעשה אמנות הדורש מידה הגונה של תבונה ורגישות, של אימון ושל טיפוח עדין, קשוב ומתמיד. והבודהא? משך כל שנותיו לא לימד אלא את מלאכת החיים, אותה כינה "הדרך". הדרך המובילה מן הסבל אל החירות, מן התעתוע אל הצלילות, מן האחיזה והסלידה הכובלות אל הנדיבות והשחרור של הלב.

ה"דרך", האמת הנאצלת הרביעית במשנתו של הבודהא נחלקת לשמונה נתיבים ובהם שלושה שדות – של חכמה ופילוסופיה, של אתיקה ומוסר ושל תרגול מדיטטיבי, אימון הרוח. שמונת הנתיבים כמוהם כשמונה מלאכות חיים אותן מבקש הבודהא שנחקור מקרוב, נדע מגוף ראשון, נאמן בשום-שכל ונטפח בחמלה.


הלימוד הסדור והמעמיק בשמונת הנתיבים של האמת הרביעית מתפרס על פני שני קורסים.
בקורס "להרבות טוב בעולם" נתמקד בנתיב החכמה, הבסיס התיאורטי.
וכאן, בקורס ההמשך "מלאכת החיים", נעמיק בשדה האתי והשדה המדיטטיבי, עמודי הפרקטיקה האישית והבין-אישית.

נושאי הקורס:

לנוע בשדה האתי:
הדיבור הנכון, המעשה הנכון ואורח החיים הנכון.

  • מהו דיבור נכון? ומהי הקשבה מכל הלב?
  • כיצד נוכל לשמור על קשב וחמלה גם בתוך סערת הרגשות?
  • איך בחסדן של הקשבה עדינה ודיבור כן נוכל לרקום אט אט מרחב משותף של הבנה, חמלה, נוכחות, קבלה ושלום? ומהם חיים אתיים, מאוזנים ואותנטיים?
  • מהו מעשה מיטיב – לעצמי ולעולם?
  • מהי נדיבות לב כנה? וכיצד ניתן לטפח את הנתינה הבלתי אנוכית?
  • מהו אורח חיים נכון עבורי?

לבסס את אימון הרוח המדיטטיבי: מאמץ נכון, קשב נכון, ריכוז נכון.

  • מהו מאמץ נכון - בחיים ובאימון הרוח? כיצד יכולה ההבחנה בין המועיל לבין המזיק לתרום לעירות הלב?
  • מהו ריכוז נכון? נתוודע למדיטציית השמטהה, המדיטציה של איסוף הרוח, המאמנת את התודעה לשכון בנקודה אחת ולשקוט בה בשלווה.
  • מהו קשב נכון? נתוודע גם למדיטציית הוויפסאנה, מדיטציית תשומת הלב והמודעות. באמצעותה נתאמן בקשב פתוח למרחב, לתופעות וגם לגוף, לרגשות, לתודעה ולמושאיה.
  • בנוסף לתרגול וכחלק בלתי נפרד ממנו נקרא יחד פרקים נבחרים מתוך 'הסאטיפאתהנה סוטרה' היא 'הדרשה על ביסוס תשומת הלב'.

לסיום "מלאכת החיים" נערוך הכרות קצרה עם 'גלגל החיים הטיבטי', גלגל הסאמסארה. זו מפה סימבולית עתיקה ורבת משמעות המורה על מסע ההתמרה של התודעה למן הסבל אל החירות.
הקורס הוא הזמנה והזדמנות למחקר עדין, פתוח, מעמיק ונטול שיפוט של הקשר בין התרגול ובין מלאכת החיים. הוא משלב אימון סדור במדיטציה עם שיחה, קריאה, לימוד עיוני והתנסות מתוך שנת הבודהא ובזיקה לחיינו, כאן ועכשיו.

הקורס מיועד למתרגלים ותיקים, לבוגרי קורס המבוא "בודהיזם יום יום" ו"להרבות טוב בעולם" וכן למטפלים המבקשים להעמיק בחכמה ובפרקטיקה הבודהיסטית לחייהם האישיים והמקצועיים.

* הצטרפות לקורס מותנית במפגש אישי מקדים.

"מלאכת החיים"
מנחה: טלי הלמן מור מנחה אורחת: ד"ר נעמה אושרי
משך הקורס: 28 מפגשים.
מיקום: בית אימון הרוח, כפר ויתקין
תאריך פתיחת הקורס: יפורסם.

דילוג לתוכן