מנוף השאיבה/ צ'ואנג דזה

מנוף השאיבה/ צ'ואנג דזה

"כך שמעתי מפי מורי", מספר האיכר הזקן לחברו חובב הטכנולוגיה: "במקום שבו יש מכונות, יש תחכום. במקום שבו יש תחכום, יש התחכמות. כשהלב מתחכם, נפגם מה שפשוט וטהור. כשפשוט וטהור נפגמים, רוח החיים אינה שרויה במנוחה. כשרוח החיים אינה שרויה במנוחה, נעלמת ה'דרך' מן העולם".

מתוך 'מנוף השאיבה' בתוך 'קולות האדמה', מכתביו של צ'ואנג-דזה, בתרגומו של יואל הופמן