מחשבות על מסעות החיפוש הרוחני

"המחפש", אמר סידהרתא, "פעמים עיניו עשויות לראות רק את מבוקשו, ואין הוא מסוגל למצוא דבר ולפתוח ליבו לשום דבר, כיוון שאינו מהרהר אלא במבוקשו, כיוון שהוא חותר למטרה, כיוון שהוא כפוי למטרה. לחפש, משמע היות לך מטרה. למצוא, משמע היותך בן-חורין, היות ליבך פתוח ונטול מטרה. אתה, מכובדי, אפשר באמת מן המחפשים אתה, שכן בנהייתך אחר מטרתך יש שנעלם ממך הקרוב לעיניך".

מתוך 'סידהרתא', הרמן הסה

 

 

* * *

ועוד על מסעות רוחניים בעשרה שלבים: [בקרוב]

דילוג לתוכן