מרים חלפי

מרים חלפי

היום כבר איבד מיומו
מולד חיוור מולך בשמיים

כבר לא אור
ועוד לא חושך

בשעה הזאת
בין אור לחושך
אין בי חטא
ואין בי חסד

הדברים הרחוקים
קרבים אלי
והקרובים
רוחקים

אני בתווך

ישות זעירה
המכילה
עד אין להכיל

ובשעה הזאת
אין חוצץ ביני
ובין מה
שמכיל אותי

מרים חלפי
בתמונה: הגר ביתי מפרו הרחוקה

דילוג לתוכן