מתוך דברי המבוא ל"קולות האדמה"

מתוך דברי המבוא ל"קולות האדמה"

אילו ידעה העז שהיא עז, היו רגליה מסתבכות זו בזו.
אילו ידע הדג שהוא דג, היה שוקע במעמקי הנהר כגוש עופרת.
העז, הדג, ההר והנהר יודעים עצמם בידיעה שאינה יודעת.
רק האדם מנסה ל"דעת" בידיעה היודעת,
על כן אין האדם מצליח להיות אדם
כשם שהעז היא עז, הדג הוא דג, ההר הוא הר,
והנהר – נהר.