מתוך יומנו של ק.ג. יונג

מתוך יומנו של ק.ג. יונג


"אינני יודע כל תשובה לשאלה האם הקארמה שאני חי היא תולדה של חיי בעבר, או האם היא בעצם הישגם של אבותי, אשר מורשתם נצברה בי. האם אני צירוף של חייהם של אבותי והאם חיי הם מימוש של חייהם, האם חייתי כאישיות ספציפית והאם התקדמתי בחיי אלו עד כדי מציא
ת פתרון. לאלוהים פתרונים.
בודהא הותיר את השאלה פתוחה, והייתי רוצה להניח, שהוא עצמו אינו יודע אל נכון מהי התשובה. אוכל לדמיין לעצמי שחייתי בתקופה קודמת ואז עמדתי בפני שאלות שלא הייתי בשל להשיב עליהן; ולפיכך היה עלי להיוולד שנית לשם השלמת הייעוד שהוטל עלי. עם מותי, מעשיי ילוו אותי – כך אני מדמה את הדבר. אביא עמי את כל אשר עשיתי. בינתיים חשוב להבטיח לבל אתייצב באחריתי בידיים ריקות. גם בודהא חשב על כך, ככל הנראה, כאשר ניסה למנוע מתלמידיו לבזבז את זמנם בעיונים ריקים."


מתוך יומנו של קרל גוסטב יונג: זכרונות, חלומות, מחשבות

דילוג לתוכן