"נגיעה אחת רכה"

-3

"נגיעה אחת רכה"

"נגיעה אחת רכה"

כרית המדיטציה, משא החיים והמסע העדין שביניהם

IMG_1061

כאשר פרס הבודהא את דרך האימון והטיפוח של התודעה, היא הדרך לשחרור מן הסבל, הוא ייחד פרק נכבד לתרגול הרוחני, לאימון במדיטציה. תרגול המדיטציה איננו רק האמצעי לרכז, להשקיט או להגמיש את התודעה. המדיטציה היא שער הכניסה הראשי לעולם החכמה והאתיקה, אל ההבנה ואל המעשה אליו מכוונת הדהרמה.

הבודהא, ממש כמונו, נולד, חי ומת כאדם.
הוא הקדיש מאמץ עצום לחקר הנפש האנושית, להבנת הסבל ומחולליו, בחיפוש אחר אופנים לשחרור התודעה מכבליה. את מחקריו על טבע התודעה ערך הבודהא כמדען, בהתבוננות ישירה אל עומק תודעתו, תוך ישיבת מדיטציה דמומה, בנוכחות סבלנית וקשובה. מחקריו לימדוהו על הסבל וגורמיו, ולא פחות גם על טיבה של הרוח החופשית, על תבונת הלב וכוחה של החכמה הסקרנית והחוקרת.
הבודהא חקר את תודעתו והותיר אחריו לא רק ממצאים פסיכולוגיים הנוגעים לנתיב אל החירות, כי אם גם מסורת מתודולוגית של חקירה מעמיקה – חכמה משולבת במעשה – המהווים יחד מסד למחקר והתוודעות פנימית הנתונים גם לכל אחד מאתנו, מאז ועד היום. כמו הבודהא בשעתו, גם לנו האפשרות לחקור את התודעה, כאן ועכשיו. להתבונן בצלילות, להטיל ספק, להעמיק את המבט ולהרחיב את ההבנה. תרגול המדיטציה הוא מעבדת המחקר שלנו, ואנחנו – שדה המחקר, מושא המחקר והחוקרים גם יחד.

לקורס "נגיעה אחת רכה" שני חלקים. את המחצית הראשונה נקדיש ללימוד ולאימון של אופני התרגול, של המדיטציה, הלא הם כלי המחקר עצמם. נתוודע מקרוב לתרגול מדיטציית השמטהה (ריכוז) ומדיטציית וויפאסנה (תובנה), שתי הפנים המשלימות של אימון הרוח. נראה כיצד התמקדות בתרגול מאפשרת לנו לראות לעומק, בצלילות ובחדות רכה, וכיצד ראיית עומק מאפשרת מבט רחב ומשוחרר אל החיים.

בחלק השני של הקורס נחקור את הקשר שבין הכרית לבין העולם, בין מרחב התרגול ובין חווית החיים השלמה. תחילה נבחן את הקשר בין התרגול ותובנותיו לבין גרעין הפילוסופיה הבודהיסטית. ובהמשך נחקור גם את הקשר בין התרגול לשדה המעשה – למערכות היחסים והתקשורת שלנו ולהתנהלות האתית. לדהרמה בתוכינו, ולדהרמה שבינינו.
מלימוד הקשר המשולש – תרגול, חכמה ומעשה מוסרי – נבקש לצעוד בנתיבו של הבודהא ולראות את חיינו "כמעבדת מחקר" לשחרור הלב מן הסבל.

נושאי הקורס:

סמסטר ראשון: חכמת השבת:
מדיטציית שמטהה – עיון ומעשה – להניח את התודעה בנקודה אחת, לשקוט בשלווה.
מדיטציית וויפסאנה – עיון ומעשה – הקשבה פתוחה למרחב וחקר מעמיק של התופעות

סמסטר שני: מן הכרית אל החיים וחזרה.
רובד המחשבה: מהי מפת המציאות הבודהיסטית? על הטבע המשתנה תדיר, על האי נחת הנתונה בכל, על הרשת הזיקות הטוות את מרקם הקיום, על היות התופעות ריקות מיסוד עצמי נפרד וקבוע.
רובד המעשה: על הקשר בין חכמה והתנהלות אתית, על תקשורת קשובה [פנימית וחיצונית] שמטפחת נחת, על נדיבות-לב כנה ומשאלה פשוטה להיטיב ולחמול וגם על פעולה נינוחה ונטולת אלימות, כלפי עצמי וכלפי הזולת.

הקורס מיועד למתרגלים ותיקים, לבוגרי קורס המבוא "בודהיזם יום יום" ולמטפלים המבקשים להעמיק בחכמה ובפרקטיקה הבודהיסטית לחייהם האישיים והמקצועיים.* ההצטרפות לקורס מותנית במפגש אישי מקדים.

"נגיעה אחת רכה"– סתיו, 2018
מנחות: טלי הלמן-מור [סמסטר א'] וד"ר נעמה אושרי [סמסטר ב']
משך הקורס: 28 ימי רביעי, אחת לשבוע.
שעות: 09:00-11:30

מיקום: בכפר ויתקין
תאריך פתיחת הקורס: 17.10.18